Aan welke alarmeisen moet mijn auto voldoen?

Voor auto's die bij de aanvang van de verzekering ouder dan 4 jaar zijn gelden geen alarmeisen tenzij dit anders overeengekomen is. Voor auto's die bij aanvang van de verzekering jonger dan 4 jaar zijn gelden de onderstaande eisen.

Oorspronkelijke catalogusprijs inclusief Btw van de auto Minimaal vereiste anti-diefstalsysteem voor auto’s jonger dan 4 jaar
Categorie 1
(tot € 50.000)
Geen alarmeisen
Categorie 3
(€ 50.000 en € 70.000)
Een VbV-SCM alarmsysteem met hellinghoekdetectie
Categorie 4
(boven € 70.000)
Een VbV-SCM alarmsysteem met hellinghoekdetectie in combinatie met VbVSCM voertuigvolgsysteem
of
Een VbV-SCM alarmsysteem met hellinghoekdetectie in combinatie met een peilzender VLU7 van LoJack® Benelux of een MI9 peilzender van Moving Intelligence.

Nadrukkelijk is bepaald dat uw auto uiterlijk op de 10e werkdag na ingangsdatum van deze verzekering (inbouwperiode), dient te zijn voorzien van het vereiste anti-diefstalsysteem volgens de polisvoorwaarden. Let erop dat u tijdens de inbouwperiode van 10 werkdagen een eigen risico van € 2.000 heeft per gebeurtenis voor (poging tot) diefstal, joyriding of braak aan uw auto. Als u na deze inbouwperiode niet het vereiste anti-diefstalsysteem heeft laten inbouwen is (poging tot) diefstal, joyriding of braak aan uw auto niet verzekerd.

Wij vergoeden ook geen schade als gevolg van (poging tot) diefstal, joyriding en inbraak op moment dat uw auto onbeheerd is achtergelaten zonder dat het voor uw auto vereiste antidiefstalsysteem was ingeschakeld of niet correct werkzaam was of niet voorzien van een geldig certificaat. Hiervoor gebruiken wij de indeling van VbV c.q. SCM certificatie